• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

terminy

 


Terminy:

 

Rekrutacja -   przedłużona 30.09.2022  – zgłoszenie udziału dokonujemy na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Kartę zgłoszeniową przesyłamy na adres: konferencja@creativetime.pl

30.09.2022 Kwalifikacja  – Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

30.09.2022 -  przesłanie komunikatu nr 2.

11.10.2022 -  termin wmiesienia opłaty konferencyjnej – w karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

11.10.2022 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: konferencja@creativetime.pl

11.10.2022 termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: konferencja@creativetime.pl

11.10.2022 termin nadesłania plików z prezentacją (ppt lub pptx lub pdf), z posterem (JPG) i Video z wystąpieniem (MPEG-4)- szczegóły prześlemy wszystkim osobom zakwalifikowanym w komunikacie nr 2

18.10.2022 - przesłanie komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami.

21-23.10.2022 – konferencja za pośrednictwem internetu (72h na zapoznanie się z wystąpieniami i zadawanie pytań).

27.10.2022 - przesłanie komunikatu nr 4 podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

4.11.2022 - przesłanie komunikatu nr 5 dla osób zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.


 DO POBRANIA: 

karta_zgloszeniowa


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

 trenuj