• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

terminy

 


Terminy:

Rekrutacja -   BRAK MIEJSC– zgłoszenie udziału dokonujemy na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych. Kartę zgłoszeniową przesyłamy na adres: konferencja@creativetime.pl

Kwalifikacja  – każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

Opłata konferencyjna -  termin wmiesienia opłaty konferencyjnej  - 10 dni od momentu otrzymania  wiadomożci kwalifikacyjnej.

24h -  przesłanie komunikatu nr 2.

11.10.2023 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: konferencja@creativetime.pl

11.10.2023 termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: konferencja@creativetime.pl

11.10.2023 termin nadesłania pliku z posterem (JPG)  - nie wymagamy przesłania pliku z prezentacją - szczegóły prześlemy wszystkim osobom zakwalifikowanym w komunikacie nr 2

17.10.2023 - przesłanie komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami.

20-22.10.2023 – konferencja za pośrednictwem internetu (72h)

26.10.2023 - przesłanie komunikatu nr 4 podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

30.10.2023 - przesłanie komunikatu nr 5 dla osób zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.


 DO POBRANIA: 

karta_zgloszeniowa


DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

 trenuj