• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

informacje

 


Niska opłata konferencyjna:


 

Opcja nr 1: 150 zł brutto (minus 50 zł - Uczestnicy naszych poprzednich konferencji obowiązuje zniżka)

- zawiera: udział w konferencji; 1 wystąpienie (referat lub poster) = 1 temat; możliwość opublikowania streszczenia wystąpienia i artykułu pokonferencyjnego; materiały konferencyjne ze streszczeniami w formie elektronicznej (ISBN);

Opcja nr 2:  210 zł brutto (minus 50 zł - Uczestnicy naszych poprzednich konferencji obowiązuje zniżka)

- zawiera: udział w konferencji; maksymalnie 3 formy wystąpienia (3 referaty lub 3 postery lub 2 referaty i 1 poster lub 1 referat i 2 postery) = 3 tematy; możliwość opublikowania 3 streszczeń wystąpień i 3 artykułów pokonferencyjnych; materiały konferencyjne ze streszczeniami w formie elektronicznej (ISBN).

Opcja nr 3:  69 zł brutto - udział bierny bez wystapień 

Dodatkowe wystapienie: - 30 zł brutto za każde dodatkowe wystąpienie (powyżej trzech podstawowych, czyli za czwarte i za każde kolejne)

 

Wybierając opcję 1 lub 2 Uczestnik otrzymuje książkę ze streszczeniami bez dodatkowych opłat e-mailem w formie plików pdf. Certyfikaty również przesyłamy elektronicznie.

 

W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać nawet trzy wystapienia (referaty.poster)- a nawet więcej!

Szczegóły: kliknij tutaj


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (kliknij)


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy podać niezbędne dane do wystawienia faktury.

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, prezentacja multimedialna, poster).

Liczba uczestników ściśle ograniczona.


 DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

wykresy