• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

informacje

 


Niska opłata konferencyjna:


Opcja nr 1:  210 zł brutto lub 180 zł brutto (dla Uczestników naszych poprzednich konferencji)zawiera: udział w konferencji; 1 forma wystąpienia (referat lub poster) = 1 temat; możliwość opublikowania streszczenia wystąpienia i artykułu pokonferencyjnego; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN);

Opcja nr 2: 270 zł brutto lub 240 zł brutto (dla Uczestników naszych poprzednich konferencji) zawiera: udział w konferencji; 2 formy wystąpienia (1 referat i 1 poster lub 2 referaty lub 2 postery) = 2 tematy; możliwość opublikowania 2 streszczeń wystąpień i 2 artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN);

Opcja nr 3:  330 zł brutto lub 270 zł brutto (dla Uczestników naszych poprzednich konferencji) zawiera: udział w konferencji; 3 formy wystąpienia (3 referaty lub 3 postery lub   referaty i 1 poster lub 1 referat i 2 postery) = 3 tematy; możliwość opublikowania 3 streszczeń wystąpień i 3 artykułów pokonferencyjnych; 1 egzemplarz materiałów konferencyjnych ze streszczeniami (ISBN).


W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo zaprezentować nawet trzy referaty

Szczegóły: kliknij tutaj


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Skład Komitetu Naukowego: (kliknij)


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, prezentacja multimedialna, poster).

Liczba uczestników ściśle ograniczona.


 DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

wykresy