• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

Kopiować od tego miejsca:

KARTA ZGŁOSZENIOWA          

Konferencja Młodych Naukowców nt. Nowe Trendy w Badaniach Naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca - Edycja VII

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONFERENCJI: …………………………………………..

(Przed imieniem i nazwiskiem proszę podać stopień/tytuł zawodowy lub naukowy)

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA NAUKOWEGO: …………………………………………..

(Przed imieniem i nazwiskiem proszę podać stopień/tytuł naukowy)

NAZWA I ADRES INSTYTUCJI: …………………………………………..

(Uczelnia, Instytut, Wydział, Katedra)

ADRES E-MAIL UCZESTNIKA KONFERENCJI: …………………………………………..

NUMER TELEFONU UCZESTNIKA KONFERENCJI: …………………………………………..

DOWÓD PŁATNOŚCI - na firmę, instytucję (np. Uczelnię) lub osobę prywatną

Proszę podać niezbędne dane adresowe tj. NAZWA INSTYTUCJI, ADRES I NIP:

(W przypadku faktury na osobę prywatną podajemy adres prywatny bez NIP)

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

DEKLARUJĘ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU W DNIACH 20-22.10.2023

Wstępne tematy robocze wystąpień w formie referatu / posteru (ilość wystąpień: patrz komunikat nr 1).

Ostateczne tematy Uczestnik podaje wraz z nadesłaniem streszczeń wystąpień (referatów i/lub posterów).

1.

2.

3.

Dodatkowe:

W przypadku udziału bez wystąpień należy wpisać tutaj "udział bierny" (w miejsce kropek): .................

Każdy Uczestnik otrzymuje Materiały Konferencyjne w formie elektronicznej (plik pdf)

Przesyłając niniejsze zgłoszenie ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ w terminie do 11.10.2023 dostarczyć na adres e-mail: konferencjaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. streszczenia wystąpień, których tematy podane zostały powyżej (plik doc lub docx) oraz w terminie do 11.10.2023 dostarczyć na adres e-mail: konferencjaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wymagane pliki zgłoszonych powyżej wystąpień tj. poster JPG i prezentacja MPEG-4 (nie dotyczy wystąpień „na żywo”)

Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe podane w niniejszej karcie zgłoszeniowej mogą być wykorzystane do celów rekrutacyjnych, organizacyjnych (np. umieszczane na certyfikatach, listach uczestników, dyplomach, harmonogramach, materiałach konferencyjnych) oraz kontaktu z uczestnikiem w sprawach dotyczących niniejszej konferencji jak i przyszłych konferencji na co wyrażam zgodę. W sprawie poprawy niniejszych danych, prosimy o kontakt z organizatorem: CreativeTime, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potwierdzam prawidłowość powyższych informacji

Należy wpisać Imię i Nazwisko osoby przesyłającej zgłoszenie

…………………………………………..

W tym miejscu (kropki) zakończyć kopiowanie

ZASADY NADESŁANIA ZGŁOSZENIA w formie uproszczonej:

Kartę zgłoszeniową w treści e-mail prosimy przesłać w terminie do dnia 28.09.2023
na adres: konferencja@creativetime.pl