• 0_wmn_plakat_zolty.jpg
  • 2.jpg
  • img_1.jpg
  • img_2.jpg

 


STRESZCZENIA i ARTYKUŁY:

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń swoich wystąpień (referatu, posteru) – ISBN

Nadesłanie streszczeń swoich wystąpień w terminie do 15.10.2021 jest obowiązkowe.


Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł:Nowe trendy w badaniach naukowych - streszczenia wystąpień młodych naukowców 4 - ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 15.10.2021 na adres: konferencja@creativetime.pl


Materiały pokonferencyjne ISBN

Chętni  uczestnicy naszej konferencji mają prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Dla uczestników niniejszej konferencji opublikowanie artykułów pokonferencyjnych jest BEZPŁATNE. Nadesłane terminowo artykuły tj. do 10.12.2021, które spełnią wymogi redakcyjne i wydawnicze planujemy wydać w 2022 roku.

Materiały pokonferencyjne pod tytułem „Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców” wydawane są w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały te posiadają numer ISBN. Recenzje do artykułu dostarcza Uczestnik konferencji we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy po otrzymaniu IV komunikatu zgłoszą chęć napisania artykułu pokonferencyjnego otrzymają specjalny komunikat wraz z wytycznymi.


 DALSZE INFORMACJE:

motyw cel terminy wystapienia informacje
do-pobrania materialy miejsce galeria kontakt

pasek_zaproszenie